Bendrosios nuostatos

 I. Bendrosios nuostatos
 1. Jackjonesshop.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Jackjonesshop.lt Parduotuvėje.
 2. Jackjonesshop.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Jackjonesshop.lt Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Jackjonesshop.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. Jackjonesshop.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 5. Jackjonesshop.lt turi teisę atsisakyti pardavimo sutarties, sudarytos per interneto svetainę, ir neturi pareigos pristatyti užsakytų prekių šiais atvejais: prekių kaina arba kokybė interneto svetainėje buvo rodoma neteisingai arba galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos ir įvykęs kainos svyravimas viršijo 10%. Sužinoję apie klaidą, mes nedelsdami išsiųsime Jums pranešimą ir Jūs turėsite teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Jūs naudojote pradinei transakcijai. Jūs galite nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą, nurodytą tokiame pranešime, išsirinktas prekes įsidėdami į naują pirkinių krepšelį. Jackjonesshop.lt neturi pareigos suteikti Jums jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Jūs galite patirti dėl tokių sutarties atsisakymų.
II. Privatumo politika

 

Naujienlaiškis

Klientui pageidaujant gauti Jackjonesshop.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais, kai pateikiate savo sutikimą užsiprenumeruodamas mūsų naujienlaiškius. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspaudę nuorodą naujienlaiškyje arba atsiuntę el. laišką adresu jjltu11689@bestseller.com .

Slapukai
Svetainėje naudojami slapukai. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.
Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

Duomenų tvarkymo tikslas
UAB Urgė tvarko klientų asmens duomenis, siekdama tinkamai vykdyti sutartis, sudarytas elektroninės parduotuvės interneto svetainėje  www.jackjonesshop.lt (toliau – svetainė). Tai reiškia, kad tokie duomenys reikalingi:

- registruojantis svetainėje;

- sudarant sutartį;

- atliekant mokėjimą;

- pristatant užsakymą;

- klientui naudojantis tomis vartotojo teisėmis, kurios jam gali būti suteiktos (pvz., teise nutraukti sutartį, teise gauti teisės aktais nustatytą garantiją).

Jei sutikote gauti informaciją apie naujas prekes ir specialius pasiūlymus, UAB Urgė tvarko Jūsų duomenis, norėdama atsiųsti Jums bendrovės parengtą komercinę informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie naujas mados tendencijas, specialius pasiūlymus ar išpardavimą.

Atsakomybė
Klientas, užsiregistruodamas Jackjonesshop.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Jackjonesshop.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Jackjonesshop.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Jackjonesshop.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Jackjonesshop.lt Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Jackjonesshop.lt pristatymo būdų variantų. 
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Jackjonesshop.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo, informuojant el. paštu jjltu11689@bestseller.com . Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Jackjonesshop.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Jackjonesshop.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Jackjonesshop.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Jackjonesshop.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Jackjonesshop.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pristatytas prekes. Kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas. Kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą Jackjonesshop.lt Parduotuvėje.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Jackjonesshop.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. Jackjonesshop.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Jackjonesshop.lt vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Jackjonesshop.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.
IV. Prekių kainos
 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. Jackjonesshop.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių, bei spalvų skirtumo realybėje ir nuotraukoje, dėl foto įrangos šviesos sklaidos.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.

Garantijos

 1. Jackjonesshop.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu Jackjonesshop.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Jackjonesshop.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Jackjonesshop.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 2.  Jackjonesshop.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
  2.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Jackjonesshop.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  2.2. Jackjonesshop.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
  2.3. Jackjonesshop.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
V. Apmokėjimo tvarka ir terminai
 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Jackjonesshop.lt Parduotuvėje nurodytų būdu.
 2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Jeigu Klientas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Jackjonesshop.lt gavus apmokėjimą už prekes.
VI. Prekių grąžinimas ir keitimas

Grąžinimas

Jeigu prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalimi.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį turite teisę grąžinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jeigu prekės atitinka šias sąlygas:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Pastaba - atidaryta pakuotė nėra įvardijama, kaip pažeidimas, jeigu tikslas buvo įsitikinti, jog gautas daiktas atitinka elektroninėje parduotuvėje nurodytą aprašymą.;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nesutepta, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo

Svarbu! Grąžindami prekę privalote užpildyti jackjonesshop.lt prekių grąžinimo formą ir atsiųsti ją kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekes/ę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą.

Keitimas

Jei norite pakeisti prekę susisiekite su mumis el.paštu: jjltu11689@bestseller.com.

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo užsakymo patvirtinimo momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

         a) nebuvo naudojamos;
         b) nebuvo sugadintos;
         c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
         d) neprarado prekinės išvaizdos.

      4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

Pastaba! Jei prekės yra keičiamos, jas pristatysime per 3-5 darbo dienas nuo keičiamos prekės pristatymo į jackjonesshop.lt sandėlį.

Kitos grąžinimo ir keitimo sąlygos:

 1. Klientas grąžindamas prekes į fizines jackjonesshop.lt parduotuves visai atvejais privalo pateikti jackjonesshop.lt prekių įsigijimo dokumentus.
 2. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti jackjonesshop.lt tokį kainų skirtumą.
 3. Tais atvejais, kai jackjonesshop.lt neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 4. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus.
 5. Garantija gamyklinio defekto atveju - 2 metai.
 6. Prekės įsigytos specialaus pasiūlymo metu (Antrai prekėi -40%), turi būti grąžinamos kartu, t.y visas užsakymas, kuriam buvo pritaikyta nuolaida. Atskirai prekės pirktos su spec. pasiūlymu nėra grąžinamos. Galimas tik prekės keitimas. 

VII. Prekių pristatymas

 1. Jackjonesshop.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 2 – 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Jackjonesshop.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Jackjonesshop.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
 3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Jackjonesshop.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekės, užsakytos Jackjonesshop.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Pristatymo laiką Klientas suderina su įgaliota kurjerių tarnybą. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti el. paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Jackjonesshop.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Jackjonesshop.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Jackjonesshop.lt elektroniniu paštu:
  a) jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeriai vėluoja daugiau nei 15 minučių po laiko intervalo pabaigos;
  b) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;
  c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
  d) visais atvejais nedelsiant informuoti Jackjonesshop.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
 7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Jackjonesshop.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Jackjonesshop.lt.
VIII. Kitos nuostatos
 1. Visi pranešimai Jackjonesshop.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 2. Sutartis tarp Kliento ir Jackjonesshop.lt sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.
 3. Jackjonesshop.lt internetinės svetainės dizainas ir originalios nuotraukos yra intelektinė nuosavybė, kurias be sutikimo naudoti ir platinti yra draudžiama. Jackjonesshop.lt internetinės svetainės vizualus turinys yra saugomas Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių.