Privatumo politika

Privatumo politika

Mums labai svarbus klientų privatumas ir patikėtų duomenų saugumas, todėl stengiamės, kad Jūs jaustumėtės saugūs, kai pateikiate savo duomenis, norėdami naudotis mūsų svetaine. Šiame Privatumo užtikrinimo politikos pareiškime paaiškiname taisykles ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo proceso apimtį, Jūsų teises ir savo kaip duomenų valdytojo pareigas.

Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu ir automatiniu būdu, naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

Duomenų valdytojas

Bendrovė UAB Urgė, Pašilės g. 12A, Ukmergė LT20194.

Duomenų tvarkymo tikslas

 • UAB Urgė tvarko klientų asmens duomenis, siekdama tinkamai vykdyti sutartis, sudarytas elektroninės parduotuvės interneto svetainėje  jackjonesshop.lt (toliau – svetainė). Tai reiškia, kad tokie duomenys reikalingi:

- registruojantis svetainėje;

- sudarant sutartį;

- atliekant mokėjimą;

- pristatant užsakymą;

- klientui naudojantis tomis vartotojo teisėmis, kurios jam gali būti suteiktos (pvz., teise nutraukti sutartį, teise gauti teisės aktais nustatytą garantiją).

 • Jei sutikote gauti informaciją apie naujas prekes ir specialius pasiūlymus, UAB Urgė tvarko Jūsų duomenis, norėdama atsiųsti Jums bendrovės parengtą komercinę informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie naujas mados tendencijas, specialius pasiūlymus ar išpardavimą.

Duomenų rūšys

UAB Urgė tvarko toliau nurodytus asmens duomenis, kurių Jums reikia:

 1. registruojantis svetainėje:

- vardas ir pavardė;

- el. pašto adresas;

 1. atliekant užsakymą:

- vardas ir pavardė;

- užsakymo pristatymo adresas;

- telefono numeris;

- el. pašto adresas;

 1. šiuos duomenis klientas gali nurodyti pasirinktinai:

- įmonės pavadinimas;

- įmonės kodas;

- įmonės adresas;

- įmonės PVM kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris), jei įmonei reikalinga PVM sąskaita faktūra.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR), reikalavimų;

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik turėdami Jūsų sutikimą, kurį patvirtinate registruodamiesi svetainėje, ir tada, kai patvirtinate svetainėje sudarytą sandorį.

Jūs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis duodate visiškai savanoriškai, tačiau nedavę sutikimo negalėsite prisiregistruoti svetainėje ir joje pirkti. 

UAB Urgė neteikia Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose.

Duomenų subjekto teisės

 1. Jūs turite teisę žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 3. Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada atšaukti savo sutikimą. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl konkrečiu tikslu tvarkomų duomenų, pvz., galite atšaukti sutikimą gauti komercinę informaciją arba galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kokiu tikslu. Jei atšauksite savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kokiu tikslu, svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta ir mes nebetvarkysime Jūsų duomenų. Atšauktas sutikimas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;
 4. Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Prašymas ištrinti duomenis nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Duomenų ištrynimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;
 5. Jūs galite bet kada pareikšti prieštaravimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiek visa apimtimi, tiek konkrečiu tikslu. Toks prieštaravimo pareiškimas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Prieštaravimo pareiškimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;
 6. Jūs galite prašyti, kad mes ribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymo trukmę arba apimtį, o mes vykdysime Jūsų pageidavimą. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;
 7. Jūs galite reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 8. Jūs galite bet kada prašyti, kad mes pateiktume informaciją apie mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtį. 

Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Asmens duomenų saugojimo laikas

UAB Urgė saugos Jūsų duomenis tol, kol parduotuvė jackjonesshop.lt vykdys veiklą, bet kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie bus sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Dėl asmens duomenų siunčiami pranešimai 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

- el. paštu: jjltu11689@bestseller.com

- reg. laišku: UAB Urgė, Pašilės g. 12A, Ukmergė, LT20194

Pavedimas tvarkyti asmens duomenis 

UAB Urgė gali pavesti tvarkyti asmens duomenis UAB Urgė verslo partneriams, jei tai būtina sandoriams įvykdyti, pavyzdžiui, paruošti Jūsų užsakytas prekes ir jas išsiųsti.

Jackjonesshop.lt klientų asmens duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus perdavimą šiame Privatumo užtikrinimo politikos pareiškime nurodytais tikslais. Asmens duomenimis nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis, kad jie galėtų platinti reklaminę medžiagą.

Naujienlaiškis

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais, kai pateikiate savo sutikimą užsiprenumeruodamas mūsų naujienlaiškius. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspausdę nuorodą naujienlaiškyje arba atsiuntę el. laišką adresu jjltu11689@bestseller.com .

Slapukai

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

„Google Analytics“

UAB Urgė svetainė naudojasi Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) saityno paslaugų analizės mechanizmais: „Google Analytics“, „Google Double Click“ ir „Google Tag Manger“. „Google Analytics“, „Google Double Click“ ir „Google Tag Manger“ naudoja slapukus, kurie leidžia analizuoti svetainių naudojimo duomenis. Slapukų surinkta informacija perduodama JAV esantiems „Google“ serveriams ir saugoma archyve.

Jei Jums lankantis mūsų svetainėje aktyvuojama IP nuasmeninimo funkcija, „Google“ sutrumpina Jūsų naudotojo IP. Šis principas taikomas Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms Europos ekonominės erdvės susitarime išvardytoms valstybėms. Tik tam tikrais atvejais pilnas IP adresas siunčiamas JAV esančiam „Google“ serveriui, kur jis yra sutrumpinamas. Tokiu būdu IP adreso nuasmeninimo funkcija bus aktyvi mūsų svetainėje. Svetainės operatoriui prašant, „Google“ naudoja surinktą informaciją svetainės naudojimo duomenų analizei atlikti, svetainės ir kitų su interneto naudojimu susijusių paslaugų naudojimo ataskaitoms parengti. IP adresas, kurį perduoda naudotojo naršyklė per „Google Analytics“, kartu su kitais „Google“ duomenimis nesaugomas.
Naudotojas gali blokuoti slapukų galimybę saugoti informaciją interneto naršyklėje. Tačiau tai panaikins galimybę visapusiškai naudotis visomis svetainės funkcijomis. Be to, naudotojas gali blokuoti galimybę išsaugoti slapukų renkamus svetainės naudojimo duomenis (įskaitant IP adresą) ir jų perdavimą „Google“ bei „Google“ galimybę jais dalytis, atsisiuntęs ir įdiegęs  įskiepį, esantį https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

„Facebook“ įskiepis

UAB Urgė svetainėje yra „Facebook“ įskiepis (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, JAV). „Facebook“ įskiepį mūsų svetainėje žymi „Facebook“ logotipas. Šis įskiepis tiesiogiai sujungs Jus su mūsų „Facebook“ profiliu.  Tokiu atveju „Facebook“ sudaroma galimybė pagal Jūsų IP adresą nustatyti, kad Jūs lankėtės mūsų svetainėje. Jei Jūs lankotės mūsų svetainėje būdami prisijungę prie savo „Facebook“ profilio, „Facebook“ įrašys informaciją apie apsilankymą. Net jei nesate prisijungęs, „Facebook“ turi galimybę gauti su IP adresu susijusią informaciją.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad „Facebook“ neinformuoja mūsų apie duomenis, kuriuos surinko, ir apie tai, kaip juos naudoja.  Mes nežinome tikslo, kuriuo „Facebook“ renka informaciją, taip pat nežinome ir tokios informacijos apimties. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Facebook“ privatumo užtikrinimo politiką, siūlome Jums tiesiogiai kreiptis į „Facebook“ arba susipažinti su „Facebook“ privatumo užtikrinimo politika adresu https://www.facebook.com/about/privacy/
Jei nenorite, kad „Facebook“ turėtų galimybę gauti informaciją apie Jūsų lankymąsi mūsų svetainėse, rekomenduojame Jums pirmiausia atsijungti nuo savo „Facebook“ paskyros.